Aplikacja z książki

1. Link do paczki plików z aplikacją


Pobierz aplikację

2. Zalecamy pobrać paczkę z plikami i rozpocząć pracę od Etap 1. Krok 2!


Ponieważ w kolejnych aktualizacjach Visual Studio i bibliotek zmienia się zawartość poszczególnych plików dlatego zalecamy rozpoczęcie tworzenia aplikacji od otworzenia projektu z folderu /Etap 1/Krok 1/Po/OGL/OGL.sln

Gdy będą problemy z wersjami bibliotek (po utworzeniu drugiego projektu - muszą być te same wersje bibliotek) prosimy zaktualizować biblioteki do najnowszych wersji (we wszystkich projektach czyli Repozytorium i OGL) lub otworzyć odpowiedni projekt z paczki z plikami - wtedy nie ma potrzeby aktualizacji bibliotek poprzez NuGet.


3. Darmowy dodatek uzupełniajacy aplikację z książki


Po zakończeniu tworzenia apliakcji z książki zalecamy kontynuować tworzenie aplikacji wedle dodatku. Kliknij tutaj aby przejść do dodatku.