Darmowy dodatek uzupełniający aplikację z książki

1. Dodatek


Pobierz dodatek w formacie PDF
Pobierz paczkę plików - gotowa aplikacja z dodatku

2. Spis treści dodatku:

Od autora (2)

Wstęp (5)

Rozdział 1. Wyświetlanie danych z API przy pomocy jQuery i AJAX (6)

 • Teoria (6)
 • Praktyka (6)
  • Aktualizacja pliku _Layout.cshtml (6)
   • Zmiana nazwy odnośnika (6)
   • Dodanie dodatkowych odnośników w menu (6)
  • Wyświetlanie danych z API na stronie przy pomocy jQuery (7)
   • Aktualizacja pliku _Layout.cshtml (6)
    • Zmiana nazwy odnośnika (6)
    • Dodanie dodatkowych odnośników w menu (6)
   • Wyświetlanie danych z API na stronie przy pomocy jQuery (7)
    • Kontroler (7)
    • Widok (7)
    • Kod jQuery i JavaScript dla widoku (8)
     • Metoda ShowResponse() (8)
    • Kompletny kod widoku (7)
Rozdział 2. Bezpieczne dodawanie i usuwanie zoptymalizowanych zdjęć z miniaturkami do chmury Azure (11)

 • Teoria (11)
  • Dlaczego zdjęcia w chmurze? (11)
  • Zalecenia w odniesieniu do przechowywania plików (11)
  • Przechowywanie zdjęć w chmurze (12)
  • Przygotowanie konta na Microsoft Azure (12)
 • Praktyka (15)
  • Dane dostępowe do chmury (15)
  • Dodawanie klasy z modelem (16)
  • Aktualizacja DbContext (17)
  • Repozytorium dla zdjęć (18)
   • Metody w repozytorium (18)
   • Interfejs dla repozytorium (18)
   • Implementacja repozytorium (18)
   • Wstrzykiwanie implementacji przy pomocy IoC (18)
  • Migracje dla klasy Zdjecie (19)
  • Nowy projekt Services (19)
   • Instalacja niezbędnych bibliotek w projekcie Services (20)
  • Implementacja klas odpowiedzialnych za obróbkę i zapis zdjęć (20)
   • Sprawdzenie rozszerzenia pliku (20)
   • Generowanie miniaturek i zmiana rozmiaru zdjęcia (21)
    • Uniwersalne rozwiązanie do generowania miniaturek (21)
    • Metoda do zmiany rozmiaru zdjęć (22)
   • Pomocnicze klasy i metody (22)
    • Klasa BlobImage (22)
    • Klasa StreamHelpers i metoda ReadFully (23)
    • Klasa ImageUpload i dodawanie oraz usuwanie zdjęć wraz z miniaturkami (23)
   • Dodawanie Zdjęć (23)
    • Metoda CreateBlobName() (23)
    • Metoda GetFullBlobName() (24)
    • Metoda UploadImageAndReturnImageName() (24)
    • Metoda GenerateImageMiniatures() (24)
    • Metoda UploadMultipleImagesToBlob() (25)
   • Usuwanie zdjęć (25)
    • Metoda DeleteImageByNameWithMiniatures() (25)
    • Metoda DeleteImageByName() (26)
   • Kod kompletnej klasy ImageUpload (26)
  • Kontroler do galerii zdjęć (27)
   • Metoda UploadImage() (28)
   • Metoda DeleteImage() (28)
   • Kompletny kod kontrolera Galeria (29)
  • Widok dla galerii zdjęć (30)
   • Kod HTML dla widoku (30)
   • Kod JS i jQuery dla widoku (31)
    • Funkcja ReadURL() (31)
    • Funkcja checkFile() (32)
    • Funkcja UsunZdjecie() (32)
    • Funkcja JQuery Lazy() (32)
    • Funkcja wyłapująca zmiany stanu w polu input (33)
    • Kompletny kod JS dla widoku: (33)
   • Testowanie galerii (34)
Rozdział 3. Bezpieczna walidacja pól wejściowych z kodem HTML z edytora WYSIWYG (36)

 • Teoria (36)
 • Praktyka (36)
  • Biblioteka do walidacji (36)
  • Klasy z modelem (36)
   • Kod klasy Edytor (36)
   • Klasa Uzytkownik (37)
  • Aktualizacja DbContext (37)
  • Migracje (37)
  • Kontroler (37)
   • Kod metody GET (37)
   • Kod metody POST (38)
   • Kompletny kod kontrolera: (39)
  • Widok (40)
    Edytor WYSIWYG (43)
   • Wygląd edytora TinyMCE: (44)
Podsumowanie (45)

Co dalej? (45)

Pobrano: 4380

Dodatek do książki: